Verklaring van Erfrecht

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

In 2012 heeft de overheid samen met de Nederlandse Vereniging van Banken gemeenschappelijk beleid ontwikkeld over situaties waarbij een verklaring van erfrecht niet nodig is.
Dat is het geval wanneer:
- de overledene op het moment van zijn/haar overlijden getrouwd of geregistreerd partner was;
- de overledene geen testament heeft  laten opmaken;
- het saldo van alle bankrekeningen tezamen lager is dan € 100.000,--.

Wordt aan deze drie voorwaarden voldaan, dan kan de bank volstaan met een bankverklaring.


Terug naar inhoudsopgave: Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave: Uitvaart Encyclopedie

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief